Χαμηλή Όραση

Η εξειδικευμένη ομάδα του Athens Eye Optical μπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς με μειωμένη όραση. Διαθέτοντας πλήρη γκάμα βοηθημάτων χαμηλής όρασης, ο ασθενής με την καθοδήγηση του εξειδικευμένου τμήματός μας, θα μπορέσει να βρει ένα βοήθημα, που θα βελτιώσει την καθημερινότητά του. Η γκάμα των επιλογών είναι ευρεία και καλύπτει και τις πιο δύσκολες περιπτώσεις:
Ειδικά ισχυρά high add γυαλιά για διάβασμα, κοντινά πρισματικά
γυαλιά για διευκόλυνση της σύγκλισης, μεγεθυντικοί φακοί φωτιζόμενοι με φως LED, επιτραπέζιοι μεγεθυντικοί φακοί για βέλτιστη εργονομία, τηλεσκοπικά βοηθήματα που προσαρμόζονται στα γυαλιά για ενίσχυση της μακρινής και της κοντινής όρασης, ηλεκτρονικά βοηθήματα υψηλής τεχνολογίας με
δυνατότητα ψηφιακής μεταβολής της μεγέθυνσης και της χρωματικής
κλίμακας.

Στο Athens Eye Optical, ο ασθενής με μειωμένη όραση θα νιώσει ότι βρίσκεται σε ασφαλές περιβάλλον προκειμένου να βρει το βοήθημα που θα τον εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο. Το εξειδικευμένο προσωπικό του Athens Eye Optical, χωρίς πίεση και χρονικούς περιορισμούς, θα καθοδηγήσει τον ασθενή στη διαδικασία επιλογής του καταλληλότερου βοηθήματος.